Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi - Şuşa Cümə Məscidi

 🕌 Yuxarı Gövhər ağa məscidi


Başqa adıyla Şuşa Cümə Məscidi. İnşası hələ xanlıqlar dövründə (1750-ci ildə) Qarabağ xanı Pənahəli xanın sifarişi ilə başlamışdır. İlk inşası qamışlar vasitəsilə baş tutmuşdur. Növbəti mərhələdə (1768-1769-cu illərdə) İbrahimxəlil xan daş məscidinin tikilməsini sifariş edir. XIX əsrin I yarısında üçüncü məscidin inşası baş tutur. Son olaraq isə 1883-1884-cü illərdə məscidin dördüncü hissəsi inşa edilir. 1992-ci ildən 2020-ci ilə qədər Şuşa şəhəri ermənilərin işğalı altında olur və  bu müddət ərzində məscidin sturukturunda qismən dağılmalar baş verir.  Məscid 2 minarədən ibarətdir. Minarələrin layihə müəllifi Mir  Möhsün Nəvvab, memarı isə Kərbəlayi Səfixan Qarabaği olmuşdur. 


Qeyd edək ki,iki mərtəbəli tikilinin hündürlüyü boyunca ucalan üç eyni tağdan ibarətdir. Eyvanın tağları üzərində Quran ayələri yazılmış dekorativ lent uzanır.


Təhsilin 50 çaları " səhifəsindən

Yorumlar