HP - adının tam deyilişi

 HP - Hewlett-Packard 

Yorumlar