Kalimba nədir?

 Kalimba - Musiqi aləti


Onun haqqında "Başbarmaq pianinosu" da deyilir

Yorumlar