Vaveyla sözü

 Vaveyla - Vay, dad, fəryad, fəğan

Yorumlar