Zühur etmək - nə deməkdir?

 Zühur etmək - Meydana çıxmaq, görünmək

Yorumlar