SİHA və İHA nə deməkdir?

 SİHA - Silahlı insansız hava aracı (Türkçə) 

İHA - İnsansız hava aracı (Türkçə) 

Yorumlar